YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı H. Burak AKIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Philippe DANIEL LATOURNARİE
Yönetim Kurulu Üyesi Jacques MERCERON-VİCAT
Yönetim Kurulu Üyesi Guy SIDOS
Yönetim Kurulu Üyesi Philippe CHIORRA
Yönetim Kurulu Üyesi Louis MERCERON-VİCAT
Yönetim Kurulu Üyesi Sophie SİDOS
Yönetim Kurulu Üyesi Benjamin TACHOIRES
Yönetim Kurulu Üyesi Yücel CÖMERT
Genel Müdür : İBRAHİM KUTLUKHAN DİKMENOĞLU