YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Burak AKIN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gianfranco Lubiesny TANTARDINI
Yönetim Kurulu Üyesi Jacques MERCERON-VİCAT
Yönetim Kurulu Üyesi Guy SIDOS
Yönetim Kurulu Üyesi Philippe CHIORRA
Yönetim Kurulu Üyesi Louis MERCERON-VİCAT
Yönetim Kurulu Üyesi Sophie SİDOS
Genel Müdür : İBRAHİM KUTLUKHAN DİKMENOĞLU